GROUND WATER Consulting Ltd.

Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA, spol. s r. o.


 

Director of company:

RNDr. Dalibor RODÁK, PhD.

e-mail: rodak@podzemnavoda.sk

Tel: +421-905-930091

 

 

RNDr. Zoltán Hlavatý, PhD.

e-mail: hlavaty@podzemnavoda.sk

Tel: +421-905-321203

 

Prof. RNDr. Igor MUCHA, DrSc.

e-mail: mucha@podzemnavoda.sk

 

RNDr. Otília Hlavatá

e-mail: hlavata@podzemnavoda.sk

 

RNDr. Erika Lakatosová

e-mail: lakatosova@podzemnavoda.sk


Company address:    GROUND WATER Consulting Ltd.

                                   Kolískova 1, 

                                   841 05 Bratislava 4, 

                                   Slovak Republic

  

GPS position:             N 48° 9' 03.86"
                                    E 17° 3' 13.78" 

 

Contact:                     Tel.: +421-2-65444344

                                   mobile: +421-905-930091

                                   e-mail: email@podzemnavoda.sk